Stöd församlingens arbete med din gåva

Det traditionella sättet att ekonomiskt stödja församlingen är att i samband med söndagens gudstjänst ge en s.k. kollekt. Många medlemmar och gudstjänstbesökare ger på detta sätt ett värdefullt stöd till församlingen och verksamheten.

 

Det finns också andra sätt att ge en gåva till församlingen.

Överföring via bankkonto
Överföring från ditt bankkonto till församlingens bankkonto. Du kan via din bank göra en överföring eller regelbundna månadsöverföringar till församlingens bankkonto. Församlingens bankkonto är 6591-161 094 562.

Swish
Om du har en smartphone kan du med mobilappen Swish enkelt göra överföringar till församlingen. Församlingens swishnummer är 123 219 60 38 - ange ändamålet t.ex. gåva, kollekt eller annat ändamål.

Öppna Swish-appen och skanna denna QR-kod för att ge 500 kr i kollekt

eller denna QR-kod för att fylla i valfritt belopp och ändamål i meddelanderutan.

 

Kyrkoavgift via skattsedel

 

Du kan stödja församlingen med din kyrkoavgift. För detta behövs ett skriftligt medgivande som gäller ett kalenderår och som förnyas automatiskt varje år. Kyrkoavgiften motsvara 1% av din kommunala beskattningsbara inkomst eller pension. Du behöver inte vara medlem för att ge kyrkoavgift.

Av din kyrkoavgift går 68% till Centrumkyrkan i Norrköping. Resterande medel går till Equmeniakyrkans gemensamma arbete och fördelas med 19% till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10% går till pionjärsatsningar. 3% går till administration.

På www.equmeniakyrkan.se finns en blankett som du fyller i för att ansluta dig till kyrkoavgiften. 
Blanketter finns också på kyrkorget