Immanuelskyrkan Svenska Missionsförbundet på Gamla Rådstugugatan

 

  

Adelfia Baptistkyrkan på Sankt Persgatan

 

Tabernaklet Baptistkyrkan på Kungsgatan

 

 

Bethel Metodistkyrkan på Prästgatan

 

 

Metodistkyrkan (Salem) på Bredgatan