FEBRUARI

16 lö 10.00 Torgkaffe, 11
Musik: Owe Arfwedsson

17 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

18 må 14.00 Måndagsträffen
Glimtar från Liljeholmen (vid Åsunden). Inger Gustafsson

21 to 18.30 Språkcafé

23 lö 10.00 Torgkaffe, 11
Musik: Lennart Oscars.

24 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe

28 to 18.30 Språkcafé


MARS

2 lö 10.00 Torgkaffe, 11
Musik: Förenade Brass

2 lö 14.00 Församlingens årsmöte

3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Soon Gospel
Kyrkkaffe

4 må 14.00 Måndagsträfen
Lite här och där 2019. Sune Johansson visar film

Bildabanner170x85px