Juni
10 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe

17 sö 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel

17 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson

21 to 18.00 Vi klär midsommarstången på Väsby

22 fr Midsommarfirande på Väsby
17.00 Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och vuxna
19.00 Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri under hela kvällen

24 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Sång: Pernilla Andersson
Kyrkkaffe

JULI
1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Krister Wos Andersson

7 –13 Tillsammans på Skeppsgården

8 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Johan Svärd
Kyrkkaffe

15 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Jennervall

22 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson
Kyrkkaffe

29 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson

AUGUSTI
5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

12 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

19 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby sommarhem

26 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha
Rudén
Kyrkkaffe

28 ti 18.00 Sensommarmusik 
                  med fam. Ozolini
                  Programpunkten har tillkommit
                  efter att tidn Gemenskap trycktes.

Ozolini 20108 0614

SEPTEMBER
2 sö 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Pastor Margaretha
Rudén
Kyrkkaffe

Bildabanner170x85px