DECEMBER

Julmusik
17 må kl 13–16 Julmusik på Café Vetekornet
18 ti  kl 13–16 Julmusik på Café Vetekornet
20 tokl 13–16 Julmusik på Café Vetekornet

20 to 19.00 Orgelkonsert
Tack och adjö Henric de Koster

21 fr kl 13-16 Julmusik på Café Vetekornet

23 sö 11.00 Vi sjunger in julen
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

24 må 11.00 Julbön i Immanuelskyrkan 

25 ti 08.00 Julotta
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Familjen Karlsson
Julottekaffe. Tag med av ditt julbröd

30 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Lisa Danell
Sång: Sara Holmberg
Kyrkkaffe

JANUARI

1 ti 11.00 Nyårsgudstjänst i Immanuelskyrkan

6 sö 14.00 Trettondagsfest med kakknytis
Pastor Margaretha Rudén och
Pastor Lisa Danell
Söndagsskolegruppen

13 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Sång: Anna Hellman
Kyrkkaffe

16 on 18.00 Sinnesromässa
i samverkan med Diakonicentrum 

17 to 18.30 Språkcafé

20 sö 11.00 Cafégudstjänst 
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

23 on  Ekumenisk bönekväll i Pingstkyrkan

24 to 18.30 Språkcafé

26 lö 10.00 Torgkaffe

27 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

27 sö 13.00 (ca) Årsmöte för Equmenia Centrumkyrkan Norrköping

31 to 18.30 Språkcafé

FEBRUARI

2 lö 10.00 Torgkaffe

3 sö 11.00 Missionsgudstjänst
Predikan: Agneta Lillqvist Bennstam
Soon Gospel
Kyrkkaffe

4 må 14.00 Måndagsträffen

7 to 18.30 Språkcafé

9 lö 10.00 Torgkaffe

10 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Pastor Lisa Danell
Kyrkkaffe

12 ti 18.00 FVU:s årsmöte

13 on 18.00 Sinnesromässa
i samverkan med Diakonicentrum 

14 to 18.30 Språkcafé

16 lö 10.00 Torgkaffe

17 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Musik: Siân de Koster och
Jackie Leiby
Kyrkkaffe

18 må 14.00 Måndagsträffen

21 to 18.30 Språkcafé

23 lö 10.00 Torgkaffe

24 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe

28 to 18.30 Språkcafé

MARS

2 lö 10.00 Torgkaffe

2 lö 14.00 Församlingens årsmöte

3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Soon Gospel
Kyrkkaffe

Bildabanner170x85px