OKTOBER

10 to 18.30 Språkcafé

12 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Lidakören

13 sö 11.00 Musikgudstjänst
Predikan: Carin Olsson
Musik: Cello Brilliante (Agate Ozolini, Cello, och Ilze Jaunzeme, Piano)
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

16 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

17 to 18.30 Språkcafé

18 fr 17.30 Äntligen fredag

19 lö 10.00 Torgkaffe
          11     Musik: Bertil From och Anders Johansson

20 sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan

21 må 14.00 Måndagsträffen Barnen i Palestina
                     Lisa Danell

24 to 18.30 Språkcafé

26 lö 10.00 Torgkaffe

27 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

31 to 18.30 Språkcafé

NOVEMBER

2 lö 17.00 Ljusgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe

3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Söndagsskola

4 må 14.00 Måndagsträffen

7 to 18.30 Språkcafé

9 lö 10.00 Torgkaffe

10 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

13 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

14 to 18.30 Språkcafé

15 fr 17.30 Äntligen fredag

16 lö 10.00 Torgkaffe

17 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

18 må 14.00 Måndagsträffen

21 to 18.30 Språkcafé

23 lö 10.00 Julkaffe med FVU

24 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Söndagsskola.   Kyrkkaffe

28 to 18.30 Språkcafé

30 lö 10.00 Torgkaffe

DECEMBER

1 sö 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

Bildabanner170x85px