APRIL

10 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

Samverkan med Diakonicentrum

11 to 18.30 Språkcafé

13 lö 10.00 Torgkaffe
         11.00 Roland Engdahl med Alice Broberg och Göran Svanberg

14 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Söndagsskola
Kyrkkaffe

14 sö 17.00 Församlingsmöte med fokus på framtiden

15 må 14.00 Måndagsträffen
Påskens psalmer med Lars Östling och Bengt Gårsjö

17 on 18.00 TemakväIl om klimatet i bön och handling

18 to 18.30 Språkcafé

19 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Lisa Danell

21 sö 11.00 Påskdagen
Uppståndelsegudstjänst
För aIIa åldrar
Predikan: Pastor Margaretha Rudén och Lisa Danell
Sång och musik: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe

25 to 18.30 Språkcafé

28 sö 18.00 Vårkonsert

30 ti 19.00 Valborgsmässofirande på Väsby.
Ta med något att grilla.

MAJ

2 to 18.30 Språkcafé

5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Förenade Brass
Söndagsskola
Kyrkkaffe

9 to 18.30 Språkcafé

12 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Söndagsskola
Kyrkkaffe

16 to 18.30 Språkcafé

17 fr 19.00 Regnbågsmässa
Samverkan med Diakonicentrum
Soon Gospel

19 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

23 to 18.30 Språkcafé

26 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Predikan: Lisa Danell
Avslutning för söndagsskolan
Kyrkkaffe

JUNI

2 sö Församlingsutfärd till konferensen i Jönköping

Bildabanner170x85px