10 lö 10.00 Torgkaffe
          11      
Soon Gospel 

11 sö 11.00 Gudstjänst
Soon Gospel
Små frön
Kyrkkaffe

15 to 18.30 Språkcafé

17 lö  10.00 Torgkaffe
          11      Accordion Club

18 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång och musik: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe

19 må 14.00 Måndagsträffen
40 är i luften. Möte med människor och miljöer, Gunnar Ågren

20 ti 18.00 FVU:s årsmöte

21 on 19.00 MITTi i Immanuelkyrkan
med KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället

22 to 18.30 Språkcafé

24 lö 10.00 Torgkaffe
         11       
KFUM-kören

25 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

MARS
1 to 18.30 Språkcafé

3 lö 10.00 Torgkaffe

       14.00 Församlingens årsmöte

4 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
         Predikan: Margaretha Rudén
         Små frön
         Kyrkkaffe

        18.00 Sjung min själ
         Soon Gospel
         Gäst: Lisa Tilling

5 må 14.00 Måndagsträffen

Bildabanner170x85px