SEPTEMBER

16 sö 11.00  Gudstjänst

Predikan: Britt Eriksson
Små frön
Kyrkkaffe

17 må 14.00 Måndagsträffen
Sköterska i utlandet. Britt Jonsson Wik

19 on 19.00  Mitt i Livet
Kvinnligt, manligt och mänskligt.
Tankar och sånger kring våra förändrade roller.
Anders Caringer

20 to 18.30 Språkcafé

22 lö 10.00 Torgkaffe

22 lö 18.00 I dina vingars skugga
Mässa av Erik Tilling Johan och Peter Fogel med familjer

vingaRs B

 

23 sö 11.00 Jubileumsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Musik: Siân och Henric de Koster
Små frön
Kyrkkaffe

27 to 18.30 Språkcafé

29 lö 10.00 Torgkaffe

29 lö 17.00 Kulturnattskonsert 
”Ett år med Soon Gospel”

30 sö 11.00 Cafégudstjänst
Lisa Danell
Små frön
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

OKTOBER

1 må 14.00 Måndagsträffen
Människan bortom brottet. Jan Malmesjö

4 to 18.30 Språkcafé

6 lö 10.00 Torgkaffe

7 sö 11.00  Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Små frön,
Kyrkkaffe

10 on 18.00 Sinnesrogudstjänst                     
i samverkan med Diakonicentrum

11 to 18.30 Språkcafé

13 lö 10.00 Familjescout på Asptorp

13 lö 10.00 Torgkaffe

14 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg-Eriksson
Sång: Soon Gospel
Små frön, Kyrkkaffe 

15 må 14.00 Måndagsträffen
Etiopienhjälpen – Parkskolan återuppstår. Birgit och Björn Bergenbrant

17 on 19.00 Mitt i Livet i Immanuelskyrkan
En kväll med Tv-producenten Johannes Söderberg

18 to 18.30 Språkcafé

20 lö 10.00 Torgkaffe

21 sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst
i S:t Gabriel, Mamregatan 40

21 sö 18.00 Längtans Blå blomma
konsert med Fredrik Törnvall och Lisa Tilling.
Entré 100 kr.

25 to 18.30 Språkcafé

27 lö 10.00 Torgkaffe

28 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

NOVEMBER

1 to 18.30 Språkcafé

3 lö 17.00 Alla helgons dag
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

4 sö 11.00  Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén

5 må 14.0  Måndagsträffen
Minns du psalmen med Bengt Gårsjö

6 ti 18.00 Samtal om gudstjänstledning med Per Rikardson

7 on 18.00 Sinnesrogudstjänst
i samverkan med Diakonicentrum

8 to 18.30 Språkcafé

10 lö 10.00 Torgkaffe

11 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe

15 to 18.30 Språkcafé

17 lö 10.00 Torgkaffe

18 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Små frön
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

19 må 14.00 Måndagsöppet
med vår nya pastor Lisa Danell

21 on 19.00 Mitt i Livet
Välkommen in i min garderob. Anton Lundholm

22 to 18.30 Språkcafé

24 lö 9.30 FVU:s Julstuga

25 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Små frön avslutning
Kyrkkaffe

29 to 18.30 Språkcafé

DECEMBER

1 lö 10.00 Torgkaffe

2 sö 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Pastor Margaretha Rudén
Soon Gospel, Förenade Brass
Kyrkkaffe

Bildabanner170x85px