FEBRUARI

25 ti 18.00 FVU

26 on 11.30-13.00 Öppen kyrka - kyrksalen öppen för stillhet, bön och reflektion.

27 to 18.30 Språkcafé

28 fr 18.00 Äntligen fredag
Tacoskväll för alla åldrar

29 lö 10.00 Torgkaffe
         11 Musik: Bertil From och Anders Johansson

MARS

1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe

4 on 11.30-13.00 Öppen kyrka - kyrksalen öppen för stillhet, bön och reflektion.

        14.00 Onsdagsträffen Vättern runt på 44 minuter. Sune Johansson

5 to 18.30 Språkcafé

6 fr 12 Världsböndagen

7 lö 10.00 Torgkaffe
       11      Musik: KFUM kören

14.00 Församlingens årsmöte

8 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

10 ti 18.00 FVU

11 on 11.30-13.00 Öppen kyrka - kyrksalen öppen för stillhet, bön och reflektion.

          18.00 Sinnesromässa tillsammans med DC

12 to 18.30 Språkcafé

14 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Förenade Brass

15 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Musik: Sam Hellgren
Kyrkkaffe

18 on 11.30-13.00 Öppen kyrka - kyrksalen öppen för stillhet, bön och reflektion.

19 to 18.30 Språkcafé

21 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Näckrosorna

22 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe

25 on 11.30-13.00 Öppen kyrka - kyrksalen öppen för stillhet, bön och reflektion.

26 to 18.30 Språkcafé

27 fr 18.00 Äntligen fredag
Tacoskväll för alla åldrar

28 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Mariehällskören

 

Bildabanner170x85px