JUNI                  

20  to  18.00  Vi klär midsommarstången på Väsby

21  fr  Midsommarfirande på Väsby sommarhem
17.00  Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och vuxna
19.00  Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri under hela kvällen

16.30  Samling på Centrumkyrkans gård
            för färd med bilar till Väsby

23  sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Familjen Ozolini
Kyrkkaffe

30  sö  11.00  Gudstjänst i Immanuelskyrkan  
Predikan: Åke Jansson                  

JULI

7 sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Sång och musik: Christer Sjöström och Carin Olsson
Kyrkkaffe

14  sö  11.00  Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Krister Wos Andersson

21  sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Per Jennervall
Sång och musik: Sten-Åke Sörman och Carin Olsson
Kyrkkaffe

28  sö  11.00  Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Rikardson               

AUGUSTI

4  sö  11.00  Nattvardsgudstjänst
Predikan: Christer Sjöström
Sång och musik: Margaretha Rudén och Lars Ekenblom
Kyrkkaffe

11  sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang      
Sång: Christer Sjöström
Kyrkkaffe

18  sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell                    
Kyrkkaffe

25  sö  11.00  Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén       
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe

29  to  18.30  Språkcafé

31  lö   Höstuppstart på Väsby
sommarhem. Tid meddelas senare.

SEPTEMBER

1 sö  11.00 Samloingssöndag
Predikan Peter Barnhardsson och Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe

Bildabanner170x85px