Tema: Gud - Fader, Son och Ande

Söndagen den 7 juni 2020 en predikan av Anne-Lill R. Eriksson

Bibeltexter:
1 Mosebok 18 : 1 - 8  
Apgostlagärningarna 4 : 5 - 12  
Johannes evangelium 11 : 18 - 27  
Psaltaren 113 : 1 - 6

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn!

Ja så inleds gudstjänsterna ibland, men också avslutas efter utbedd välsignelse. I detta namn vill vi att kyrkans liv skall verka, leva och beskyddas. Det är inte tre namn, utan det är ett namn - i singularis. Jesus säger ju: ”Jag och Fadern är ett. De tre personerna har samma väsen, samma vilja och samma egenskaper, och inom gudomen har de olika förhållanden.

Heliga Trefaldighets Dag är en dag då vi speciellt får tänka på Gud som treenig. En Gud, men uppenbarar sig treenig, Gud som Fader, Gud som Son, Gud som Ande. Tre i en men också en i tre. Kristenhetens största högtider berättar tillsammans om treenigheten. Julen – när Gud föds som människa, Påsken – vi firar Jesu död och uppståndelse, och Pingsten – vi firar Anden som gav kraft åt lärjungarna att fortsätta sitt uppdrag. Det kan vara svårt att förstå hur en kan vara tre, och tre kan vara en. Det är inte så lätt att förklara en treenighet och en treenig Gud. De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet.

Vatten visar sig i olika form, flytande, is eller ånga. Oavsett i vilken form, är det ändå vatten. Gud är inte ”enfaldig” utan trefaldig och Gud är de tre personerna i treenigheten. Vi kan också ta in bilden på Gud genom att tänka på solen. Ljuset kommer från solen (Fadern), träffar oss genom solstrålarna (Jesus) och fortsätter att vara närvarande genom att lysa upp vår värld och värma oss (Anden är Guds närvaro hos oss). Vi ser inte stjärnan solen direkt utan ser solen genom solstrålarna, så ser vi Fadern genom att se Sonen som har utgått från Fadern. För att fullborda liknelsen kan man tala om Guds Ande som värmer eller kanske ännu bättre som det solljus som ”studsar omkring och lyser upp vår tillvaro. Här ser vi tre särskiljande aspekter av ljuset men ”Ljuset” är trots allt av samma natur.  I Joh.14:9 säger Jesus om sig själv:…. ”den som har sett mig har sett Fadern” och i   Kol.1:15 ”han är den osynlige Gudens avbild förstfödd före allt skapat”.

I Bibeln är inte trefaldigheten eller treenigheten uttalad helt tydligt, men den lyser igenom på var och varannan sida, även i GT. I texten från 1 Mosebok verkar det som att Abraham anser det vara helt naturligt och självklart när de tre männen kom förbi och att dessa var Herren. Abraham hade säkert fått en stor insikt i vem Gud var, genom den nära relation som utvecklats genom de förbund som slutits mellan honom och Herren. Gud hade sin plan för Abraham och hans efterkommande. Han hade ju gjort en lång resa som hade påbörjats av hans far Tera i Kaldeiska Ur och Abraham skulle göra sin resa för att komma till Kanaans land. ”Abraham begav sig i väg som Herren hade sagt till honom.” (1 Mos 12:4) Abraham befinner sig i Mamres lund när dessa tre män kommer. Han böjer sig inför de ”tre” och ber att de inte skall gå förbi sin tjänare utan stanna och låta honom få visa den respekt och vördnad som anstår en tjänare i sitt möte med Herren och att han själv får känna sig hedrad. Abraham tog fram det bästa möjliga i matväg. Herren var där som de tre, för att ge Abraham och Sara ett löfte om en son som ingick i en viktig plan för framtiden. 

I texten från Johannes evangelium möter Jesus den sörjande Marta för hennes bror Lasaros är död, och här dukas det inte fram någon spädkalv eller finaste bröd och mjölk som Abraham gjorde, utan han får istället ta emot besvikelse och förebråelser men också en stor tillit och tro: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. / Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om”. (Joh 11:21-22) Så får Jesus tala, om vem han är: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta? Säger han till Marta: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son han som skulle komma till världen. Marta var i sin tro övertygad om vem Jesus var. Hon hade varit med och lyssnat och sett med egna ögon vad som hänt med människor där Jesus gick fram, där han berörde, där han undervisade och hon var övertygad om att han var den utlovade Messias, och hade den kraft och makt genom att vara ett med Fadern….. ”Jag och Fadern är ett”. Marta och hennes syskon hade varit tillsammans med Jesus tillräckligt mycket för att förstå vem han var, och de hade säkerligen också hört det som hände vid Jesu dop, när den helige Ande i skepnad av en duva sänker sig över Jesus och rösten från himlen förklarar: ” Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje”. En rätt tydlig bild på treenigheten i gemensam funktion, Fader, Son, Ande.

I det uppdrag Petrus fick tillsammans med de andra lärjungarna innan Jesus lyftes upp bland molnen och lämnade dem fick de också uppleva i och med pingstdagens utgjutande av den helige Ande hur kraften och makten som Jesus talade om, verkade. De fick uppdraget att göra alla folk till lärjungar, och döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. På pingstdagen fick de uppleva hur deras uppdrag skulle kunna lyckas, genom att den helige Ande uppfyllde dem. All makt i himlen och på jorden hade Jesus sagt. Guds allmakt betyder emellertid inte att Gud gör vad som helst, hur och när som helst. Han handlar i enlighet med sin karaktär, sina rådslut och syften, sin vilja, sina ord och sina löften. Därför kunde de gå och göra alla folk till lärjungar och döpa dem i Guds namns auktoritet. Ja de sparade ju några folk till dig och mig förstås. Vi har ju också det uppdraget.

Det är laddat läge i dagens episteltext när Petrus och Johannes har häktats på grund av att en man som varit lam i 40 år har blivit helad i Jesus namn. De anklagas av de högsta styresmännen och översteprästerna och får frågan ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Sådan tilltro hade de till att detta under var sanktionerat i någons kraft och namn.

Svaret uteblir inte, Petrus fylls av helig Ande och predikar om att det är genom nasarén Jesu Kristi namn, honom som de korsfäst men som Gud hade uppväckt, som undret hade skett……hos ingen annan finns frälsning, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

Det är en sanning som gäller även nu. Inget annat namn under himlen kan rädda oss!  Vi får fortfarande gå och verka i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Jesus har lånat ut sitt namn till oss och gett oss fullmakt därmed att säga och göra det som vi har fått i uppdrag. Vi gör, ber och talar i Jesu namn, eller i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Vi hänvisar till vår uppdragsgivare och uppdraget får samma kraft och verkan som om det var utfört av personen själv. I Jesus namn, och den helige Andes kraft. Det är fortfarande vårt uppdrag, tvåtusen år senare och Gud är fortfarande den han är och uppdraget det samma, att göra folk till lärjungar och döpa dem i Guds namn, som resulterar i att Herrens namn har blivit känt över hela vår jord, ”från öster till väster”. ”Prisa Herren ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden? Ps. 113 

Herren kom till Abraham, den där dagen i Mamre. Det var den hetaste stunden på dagen och jag tror inte han anade att få detta heliga besök av Herren, där han satt under tältduken. Abrahams bön var: ”Herre visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare.” Herren går inte förbi någon av oss! Han som är helig, stor, allsmäktig, och evig, han är också intresserad av oss vanliga jordevarelser. Han visar oss hedern genom korset och uppståndelsen. Det är för dig och mig. Jesus gick inte förbi Marta heller, fast hon upplevde besvikelsen för stunden, men hon räknade inte med att bli övergiven. Hon förtröstade på att Jesus hade allt i sin hand, även uppståndelsen och livet. Det Jesus fick från Fadern kunde också Marta få del av, och hennes bror fick ta emot uppståndelsens gåva och liv. Så får även vi ta del av Guds goda, genom att vara ett med honom. Jesus ber för oss: Jag ber att de alla ska vara ett, och att såsom du, Fader är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.”    
I Jesu namn. Amen                            
 Anne-Lill R. Eriksson

 

Tillbaka