Predikan: Annelill Rosenberg
Ledning: Amy Karlsson
Sång: NoVo - Norrköpings Vokalensemble
Bild och ljud: Victor Danell


Tema: Den heliga Anden

Pingstdagen  - den 31 maj 2020

Bibeltexter
Jesaja kapitel 12
Apgostlagärningarna kapitel 2 vers 1 till 11
Johannesevangeliet kapitel 7 vers 37 till 39
Psaltaren psalm 104 vers 27 till 31
Efesierbrevet kapitel 2 vers 17 till 22