Tankar till predikan i Centrumkyrkan, Norrköping på Marie Bebådelsedag 2020 03 22.

Tema:            Guds mäktiga verk

Rubrik:          Ett Herrens underverk

Texter:          Årgång 3. Första Samuelsboken kapitel 2 verserna 1 till 10, Kolosserbrevet kapitel  1 verserna 15 till 20, Lukasevangeliet kapitel 1 verserna 26 till 38, Psaltaren psalm 147 verserna 7 till 15. Sidorna 1371 till 1374 i Psalmboken

Mål:              Att fundera över hur Gud gjorde för att lösa problemet med att skapa ett nytt gudsfolk

Tankar

Kära församling! Då gudstjänsten på söndag är inställd på grund av myndigheternas rekommendation av omsorg för ”oss över 70”, väljer jag som dagens predikant att skicka ut mina redan tänkta tankar till alla medlemmar, som har mail. Då kan man var och en eller tillsammans med någon därhemma läsa och fundera vidare.

Är det att gå för långt, när jag tänker att Gud hade ett problem. Hur skulle Han bära sig åt för att nå människorna och skapa något nytt? Detta genom att uppfylla löftet om en Messias, som delade människornas villkor, liv och död? Men också att låta udda vara jämnt när det gäller gamla synder.

Vilka var alternativen?

1.                   Gud skulle kunna välja ut en människa. Ett toppexemplar av homo sapiens, som var alltigenom god, exemplarisk, perfekt, osjälvisk, renhjärtad, rättfärdig och alla andra fina beskrivningar, som tänkas kan och låta den människan få del av Guds Ande. Sedan kunde den personen ha blivit förälder till en ny generation människor, som levde och tänkte på ett helt nytt sätt.

Problem 1. Gud hade försökt den metoden tidigare: Noa, Abraham, Mose etcetera. Inget hade lett till något nytt, som varat i längden.

Problem 2. Det borde vara två likadana, som skulle kunna vara ”urföräldrar” till det nya.

Problem 3. Den människans DNA var sedan länge uppblandat med både friska och sjuka gener. Då finns helt enkelt ingen, som är i grunden perfekt.

Problem 4. Alla har under livet påverkats av olika människor, situationer och erfarenheter. Både goda och dåliga.

2.                   Gud skulle kunna gå ned till jorden, som den Helighet han är och som sådan påverka människorna. Framför allt dem, som tar emot och förstår det andliga och som skulle kunna bli början till en ny mänsklighet. Jämför ”Förklädd Gud”.

Problem 1. Det Heliga kan inte dela människans villkor fullt ut. Svaghet, synd, tillkortakommanden, sjukdom, lidande och död är svåra att förena med det Heliga.

Problem 2. Risken är att det uppstår en andlig elit, som fjärmar livet från vanlig sund, mänsklig gemenskap, från allt som har med kropp, kamp, möda och arbete etcetera att göra.

Problem 3. Gud har faktiskt försökt den vägen tidigare genom att som folkets Konung bo i Jerusalems tempels allra heligaste rum, men utan att lyckas åstadkomma ett Heligt folk.

3.                   Vid sidan av dessa två alternativen återstår ytterligare ett:  att göra en förening av det Heliga med det mänskliga – det vill säga göra något helt nytt och obeprövat. Att hitta en så sann människa som möjligt – en ung orörd kvinna – och sedan låta henne fyllas av det Heliga, som i sin tur skapar ett nytt liv i och genom henne. En människa full av helighet och sanning. Skulle det kunna bli den framkomliga vägen?

Utifrån det perspektivet låt oss läsa Lukas kapitel 1verserna 26 till 38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sa till ängeln: ”hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty inget är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

 

Avslutande tankar

Ja så blev Herrens beslut. En förening av det sant gudomliga och det sant mänskliga. Herren blev en levande, varm, kärleksfull och vis människa, driven av Guds Ande. Med en programförklaring i Lukas kapitel 4 verserna 18 till 19:

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Hur det gick vet vi – Jesu 12 lärjungar blev grunden för en världsvid kristen rörelse bestående av förhoppningsvis förvandlade människor - ett gudsfolk drivna av Anden, som genom sin tro, sitt hopp och sin kärlek försöker förverkliga Guds Rike på jorden. Amen

Att fundera över:

  1. Hur tänker Du kring de tre möjligheterna, som Gud kunde använda för att skapa något nytt?
  2. På vilket sätt kan mitt resonemang hjälpa Dig att förstå ”jungfrufödelsens” mysterium?
  3. I våra liv kan vi ibland hamna i samma situation som Maria. Herren kallar oss till större eller mindre uppdrag. Först och sist: Följ mig! Hur svarar Du?

Per Rikardson 2020 03 18

 

 

Tillbaka