Goda förvaltare

Ep text 2 Tim:4:1-7

Ev text Luk 16:1-13

Psaltaren 8

Vet ni, de här texterna, som vi hört läsas idag, tror jag vi mycket väl känner till. Men vi  har förmodligen bara noterat vissa ord. Inte hela sammanhanget. Lösryckta fraser, som vi till och med lärt oss utantill. 

 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.  /  Den som är trogen i det lilla är också trogen i det stora.   /  Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 

 Jag upplever att det, för mig, finns så mycket motsättningar i dagens evangelietext, samtidigt, som jag är fullt på det klara med vart Jesus egentligen vill komma med sin berättelse. Jag tänker att han ville få lärjungarna att förstå hur ett rätt förvaltarskap ska efterlevas. Rättfärdigt och sant. Ärligt och uppriktigt. Om man tänker att mammon står för pengarna så vet vi ju att, det trots allt, är de medlen vi har att använda oss av dagligen. De ger oss möjlighet att förverkliga drömmar men också möjlighet att överhuvudtaget överleva den vanliga verkligheten.  

Så, hur ska jag balansera mitt liv när Jesus säger: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.  Mina pengar ska förstås inte regera över mig utan jag ska förvalta det jag har fått, på rätt sätt. Ja jag förstår och ändå inte.

  Jag tänker så här: Förvaltarskap handlar om ansvar och eftertänksamhet.  

Det största jag har att förvalta, är för mig, livet självt. Mitt liv, livet tillsammans med mina medmänniskor och hela skapelsen. Allt, som jag är beroende av för att kunna leva i harmoni.

Dagens Bibeltext från Lukas evangelium skulle egentligen  kunnat stå i Norrköpings Tidningar eller vilken annan tidning som helst även idag. Som ett reportage eller en liten notis. Ingenting har förändrats under århundradens lopp sedan Jesus berättade den här betraktelsen för sina lärjungar. Dagligen läser vi, eller hör, om ohederlighet och oärlighet. Om människor som roffar åt sig och luras.  Människor, som beräknat med precision hur illa man ska kunna göra sin nästa, vår värld och allt levande. Man är fylld av djävulsk listighet.  Girighet och sökande efter spänning driver människor, ofta till vansinne. 

Jag tycker mig förstå att oerhört många människor verkar sakna konsekvenstänkande.  Om jag gör så här; vad kommer då att hända?  

Man har en alltför stor tro på att man besitter en förmåga att vara så listig och smart, som möjligt.  Ser till att räkna ut en strategi, som man tror är omöjlig att genomskåda. Den perfekta kuppen.   Ett snillrikt sätt att gå bakom ryggen på någon. Girighetens  segersälla sötma sporrar. Tills man blir avslöjad, allt uppdagas och verkligheten, sanningen kommer ifatt. Vad händer då?

Långt ifrån alla är kloka nog att fatta och inse att man gjort fel och att man tänker sig att sona sitt brott eller sina fel, för att kunna förändra sin livsinriktning. 

 Kanske beror snedstegen på att man aldrig fått möjlighet att komma i kontakt med eller höra om att det finns en  god sida. Att det finns ett liv med hopp och med en meningsfull tillvaro. Att man kan få leva ett liv med mening.

 Vem har då fått ett sådant uppdrag? Jo den, som mött livet med mening. Livet med hopp. Ett liv att förvalta på bästa sätt. Vi har fått ett stort ansvar genom mötet med Livets skapare. Ett stort uppdrag i mötet med Livets Gud.

Det mötet visar också att vi inte är oberoende utan beroende av varandra. Vi tror och säger  att ensam är stark. Det tror inte jag, utan jag tror att vi är djupt beroende av varandra. Var vi än befinner oss. På våra arbetsplatser, i kyrkan/ församlingen, i hemmen, i våra olika funktioner i livet och så vidare. Ensam är inte stark utan vi måste inse, att vi har  ett ansvar för livet  och  göra det bästa av livet,  tillsammans.   

  Jesus säger: ”Sannerligen det ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”

Den gyllene regeln känner vi väl till: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem. Som jag vill bli respekterad, behandlad, så uppmanar Jesus mig att respektera andra och behandla dem och göra det väl. 

För mig handlar det om att kunna ge, av det jag själv fått. Vi har fått livet för att förvalta det. Vara Guds händer, fötter, öron och ögon på jorden. Han har visat oss godhet, kärlek och en väg att vandra på, leva på.  

Det budskapet har vi att förvalta.  Budskapet till vår medmänniska är att ingen behöver vara ensam, utan Gud. Han har lovat att gå vid vår sida. Han vet precis var vi är och i vilken situation vi lever, här och nu. Han kan ge oss möjlighet till ånger, förändring, försoning. Förlåtelse. I umgänget med Honom får vi lära oss sanning och konsekvens. Rättvisa och framtidstro. 

Jag nämnde konsekvens.  Inser jag konsekvensen av mitt handlande?  Vad händer om...?  Det behöver inte vara kriminella handlingar det handlar om utan sådant vi gör i våra vardagsliv. Vårt handlande dagligen i möten med allt skapat, människor, djur och natur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag läste häromdagen om den lilla igelkotten, som blivit så sugen på milkshakeslatten, som var kvar i en plastburk vid vägkanten. Någon hade bara ”tappat” eller slängt den där utan att tänka vidare.

Om inte en vänligt sinnad själ kommit cyklande och hjälpt den lilla igelkotten hade den förmodligen gått en mycket smärtsam svältdöd till mötes.   Slarvighetens konsekvens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

På stränderna har i sommar massor med barn lekt och haft roligt i sanden, i strandkanten. Där ligger fimpar, trasiga glasflaskor och annat skräp guppande eller nedgrävt. Någon eller några har inte orkat ta hand om skräpet eller struntat i att ta med sig soporna.  Jag har inte svårt att tänka mig den oro en förtvivlad förälder känner, när man förstår att ens barn har stoppat i sig en cigarettfimp eller trampat på en glasskärva och skurit upp sin fot.  Ovarsamhetens konsekvens.

----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Hur gör man för att ta kloka beslut?  Beslut med evighetsvärde.  Vi måste börja i det lilla för att kunna ta stora beslut så småningom. Den som är trogen i smått är trogen också i stort.  Så stod det i dagens text. Hur vill jag leva mitt liv för att kommande generationer ska få möjlighet att njuta av samma ljuvliga blomsterängar, gröna skogar och vackra sjöar, som jag har fått se under min tid här på jorden.  Vilken värld vill jag ge i arv till mina barnbarn? 

Vem vågar tala om beroendet, samspelet med varandra och med vår skapelse.  Vi vill leva i en värld där luften är ren, där vattnet är klart, där människor lever i frid och frihet sida vid sida. Där alla har mat, en plats att kalla sitt hem, där alla får plats att utveckla sina gåvor och utforska sin potential.  Jag vet, det låter, som en utopi. Ändå vill jag tro på budskapet, som Jesus förmedlar. Han som gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Som visade godhet, kärlek och en meningsfull väg att leva på. Det budskapet vill jag förvalta.   Vi är inte ensamma. Gud går vid vår sida och vet precis var vi är och hur vi har det .  

Vi får och kan överlämna allt till honom i trygg förvissning om att han i sin omsorg ger oss råd, kraft, förmåga och vilja att förvalta det liv vi har. Han vet också att vi måste fyllas på med kärlek, frid, glädje och förlåtelse för att orka hålla ut. Orka kämpa för det vi tror på, våga strida för de utsatta. 

 Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i handen.

 Vi är inte här av en slump utan våra liv har en mening. Ditt liv har en mening. Mitt liv har en mening. Någon står bakom hela universums existens. Det är fantastiskt.  Vi kan få möjlighet att möta oss själva i en annan människas blick och upptäcka att vi är värdefulla, accepterade. Precis så, som Gud ser på oss.

Tänk att vi får vara totalt genomlysta av Guds kärlek. Att tro och känna tillit till det, är nog bland det svåraste som finns.  Rätt vad det är, blir vi påminda om vår litenhet och obetydlighet, men i Guds ögon är vi fullt tillräckliga och dessutom älskade. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.Så ska ni älska varandra, så som jag älskar er”, säger Jesus. Den kärleken är vi satta till att förvalta. 

----------------------------------------

Evige Gud du alltings skapare

 Tack för att din kärlek mot oss är så underbar. Så hög att vi inte kan nå över den, så djup att vi inte kan nå under den och så vid att vi inte kan nå runt den. 

I dig kan varje del av din skapelse få växa. Hjälp oss att göra kloka val, speciellt i det lilla. Tack för förtroendet att få vara förvaltare för allt du lagt i våra händer och våra sinnen

 Amen

Lillemor Appelvang