Predikan  Joh. 7:37-39

Visste ni att ordet treenighet inte finns i bibeln?

Ändå uppenbarar sig Gud för oss som Fadern, Sonen och Anden.

Detta blir mycket påtagligt vid Jesu dop.

Sonen står i vattnet nydöpt, en röst hörs, detta är min älskade son min utvalde och Anden sänker sig ner som en duva över Jesus.

Idag är det Andens dag på kyrkoåret.

Julen och påsken är ju påtagligt Sonens men pingstdagen är Andens.

På högtidens sista och största dag står det som inledning.

Vad var det för högtid man firade?

Lövhyddohögtiden. Den kan man läsa om i 3 Mos.23:33f. Den firas i oktober c:a 6 månader efter påsken till minne av Israels vandringar i öknen då man bodde i tält. Jag har haft förmånen att få vara med och fira lövhyddofest här i Norrköping hos mina vänner i synagogan. Vi var inbjudna och kom ifrån olika kyrkor i stan.

Kom till mig och drick säger Jesus. Detta anspelar på tidigare uttalanden i GT där Messias livgivande välsignelser omnämns. 

• Jes. 12:2-3 “Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk förkunna hans upphöjda namn”.

• Jes. 44:3 “Jag skall gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar.”

• Jes. 58:11 “Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka i benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar”.

Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sade han om Anden.

Anden står för något friskt och stärkande.

Den helige Ande hjälparen som fadern skulle sända i Jesu ställe.

Anden som skulle påminna om vad Jesus sagt.

Hjälparen vilket fint namn.

Tänk att ständigt få bära med sig Hjäparen.

Hjälparen – Parakletos på grekiska som Johannes använder fem gånger översätts med:

försvarare, tröstare, rådgivare, medlare, vägvisare, uppmuntrare. Anden är det subjekt som förmedlar allt detta. Utifrån detta skulle man också kunna säga att Anden är vår livscoach.

”Du är vinden som kommer från en annan årstid, du är gryningen som väcker oss till liv och du fyller våra hjärtan med hopp. Så beskriver Bengt Johansson Anden I en av sina sånger.

Anden kom ju inte som ett nytt fenomen på pingstdagen utan redan i skapelseberättelsen är anden aktiv.

1 Mos. 1:2 “Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.  Och Guds Ande svävade över vattnet står det i 1917 års översättning.

Vind och ande är översättningar av samma hebreiska ord.

Guds Ande är en verkande makt. Anden ger nya livskvaliteter och gåvor.

Nya testamentet ger Anden personliga drag.

I Johannesevangeliet lyser den trinitariska hemligheten allra klarast.

Sonen är den som beder, Fadern är den som sänder, Anden är den som kommer.

“Jag skall be till Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid.” Joh. 14:16

Det är inte tre gudar vi tillber utan en. Vi kan stämma in med judarna:”Herren är en” men det är en enhet i relation. Det är Guds natur att dela livet.

Vår tids individualism där vi talar om oss själva som individer inte alltid i relation till varandra och det har förändrat innebörden av ordet person. När detta används inom treenigheten ska det i första hand förstås som ett relationsbegrepp. Gregorius av Nazianzos kyrkofader som levde på 300 talet skriver så här:

“Sonen är inte Fadern eftersom det finns en enda Fader men han är allt som Fadern är. Den helige Ande utgår av Gud men är för den skull inte Sonen eftersom det är en enda Son, men han är allt som Sonen är. De tre är En i gudomen och den Ene är tre som personer”.

Den helige Andes uppgift är att dra oss in i gemenskapen med Fadern och hans Son.

Som Guds parakletos är han vår vägvisare till det rikare livet med Gud.

“Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten ….”