Söndagsandakt  den 17 maj 2020 - bönsöndagen

Per Rikardson predikan och orgel
Gunilla Skogwik ledning och tvärflöjt
Victor Danell bild och ljud