Måndagsträffen blir onsdagsträffen

I ”måndagsgruppen” har vi diskuterat hur vi ska kunna bli mer attraktiva för församlingsmedlemmar. På församlingsmöte den 17 november beslöts att ändra dag till onsdag och bara träffas en gång i månaden, den första onsdagen i varje månad. Alltid kl 14 i Vetekornet


5 februari Susanne Jonas berättar om sin pilgrimsvandring

4 mars Vättern runt på 44 minuter. Sune Johansson

1 april Ge för livet. Linn Tholén Inställt på grund av smittorisken

12 maj Utfärd till Vintervadskyrkan kl. 15.00