Alltid kl.14 första och tredje måndagen i månaden

Måndagsträffen samlas i Centrumkyrkans församlingsvåning intill Café Vetekornet kl.14-15:45 första och tredje måndagen varje månad under vår- och höstterminerna.
Vid dessa sammankomster är alla som är daglediga varmt välkomna. Vi erbjuder intressanta program, kaffeservering och trivsam gemenskap.

Intresse för vår omvärld och hjälp till behövande präglar många av måndagsträffarna. Kollekt till två fadderbarn i Thailands norra bergstrakter och andra sociala ändamål tas upp vid varje tillfälle. Vi håller även kontakt med våra systrar i Majvieta (f.d. Seminarieförsamlingen) i Riga och vänner i Talsi i Lettland.

Kontaktperson: Margaretha Ekstrand

2018

5 februari
Här är mitt liv
Per Jennervall besöker oss.

19 februari
40 är i luften. Möte med människor och miljöer.
Gunnar Ågren

5 mars
Bo Setterling och hans psalmer.
Bengt Gårsjö och Margaretha Ekstrand

19 mars
Tage Danielsson, hans liv och verk.
Villy Holmberg


9 april
Önskepsalmer

23 april
Näckrosorna spelar upp.


Maj
Utfärd till Vintervadskyrkan