Friluftsgudstjänst på Väsby sommarhem den 30 augusti  

 

Tionde söndagen efter trefaldighet den 16 augusti. 
Nådens gåvor

Gudstjänst i Centrumkyrkan kl 11.00

Predikan Christer Sjöström
Musik Jackie Leiby
Gunnar Asserhed


Nionde söndagen efter trefaldighet den 9 augusti 2020

Gudstjänst inspelad i Centrumkyrkan

Medverkande:
Predikan Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Ledning Per Rikardson
Orgel/piano Sam Hellgren
Cello Bengt Gårsjö
Bild och ljud Victor Danell

Tema: Goda förvaltare

Söndagens bibeltexter
Gamla testamentet Amos kapitel 8, vers 4-7
Epistel Andra Timotheosbrevet kapitel 4, vers 1-7
Evangelium Lukasevangeliet kapitel 16, vers 1-13
Psaltaren psalm 8, vers 1-10


 
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
 
Åttonde söndagen efter trefaldighet 2 augusti 2020
 
Viktigt vägval
 
Medverkande: Åke Jansson, Per Jennervall, Kärstin Almén och Mats Jansson.
 
Bibeltexter
Gamla Testamentet Jeremia 7:1–7
Episteltext Romarbrevet  8:14–17
Evangelietext Matt 7:13–14
Psaltaren: Psalm 119:30–35
 

 


Gudstjänst i Centrumkyrkan

2020-07-26 Kristi förklarings dag - Jesus förhärligad

Bibeltexter
Luk 9:28-36
2 Mos 40:34-38
Upp 1:9-18
Ps 89:12-18

Ljudinspelning med stillbilder-----------------------------------------------------------------------------------------------


Ett steg i taget

Gudstjänst 19 juli 2020 från Immanuelskyrkan, Norrköping

Medverkande: Lillemor Högerås, Sofia Almroth, Ingvar Almrot, Bengt Gårsjö och Per Jennervall

 


Apostladagen 

Söndagen den 12 juli 2020 Ljudinspelning och stillbilder från Gudstjänst i Centrumkyrkan

Medverkande
Predikan Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Ledning och textläsning Karin Nilsson
Sång Evelina Karlsson 

Tema: Sänd mig

Bibeltexter
Gamla testamentet: Jeremia kapitel 1 vers 4−10
Episteltext: Romarbrevet kapitel 16 vers 1−7
Evangelietexten: Markus evangelium kapitel 3 vers 7−19
Paltaren: Psalm 40 vers 6−12


Immanuelskyrkans sommarandakt 5 juli 2020

från Anitas trädgård, Aspliden.

Medverkande. Åke Jansson, Bertil Jonsson, Mona Krook, Gun Jennervall och Per Jennervall


Tredje söndagen efter trefaldighet

Söndagen den 28 juni 2020 Gudstjänst i Centrumkyrkan kl 11.00 

Medverkande predikan Anne-Lill Rosenberg Eriksson, ledning Lillemor Appelvang, sång Cattrin Wigge, flöjt Gunilla Skogwik, piano och orgel Britt Eriksson. 
Bild och ljud Victor Danell

Tema: Förlorad och återfunnen

Söndagens bibeltexter
Jesaja 66:12–14
1 Petrusbrevet 5:5–11
Lukas evangelium 15:11–32
Psaltaren 119:170–176 

 


 Ett varsel om nåd - gudstjänst från Immanuelskyrkan

Gudstjänst 21 juni 2020 från Immanuelskyrkan, Norrköping Per Jennervall, Sofia Almroth, Margaretha Loubello Gustafsson, Bengt Gårsjö och Åke Jansson

 


Första söndagen efter Trefaldighet

Söndagen den 14 juni 2020 Gudstjänst i Centrumkyrkan kl 11.00

Tema: Vårt dop

Bibeltexter
1 Mosebok 7: 11 – 23
Apgostlagärningarna  8: 26 – 39
Matteus evangelium 3: 11 – 12
Psaltaren 66: 5 – 12 


Heliga trefaldighets dag

Söndagen den 7 juni 2020 en predikan av Anne-Lill R. Eriksson

Tema: Gud - Fader, Son och Ande

Bibeltexter:
1 Mosebok 18 : 1 - 8  
Apgostlagärningarna 4 : 5 - 12  
Johannes evangelium 11 : 18 - 27  
Psaltaren 113 : 1 - 6


Pingstdagen
Andakt Pingstdagen  - den 31 maj 2020 

Predikan: Annelill Rosenberg
Ledning: Amy Karlsson
Sång: NoVo - Norrköpings Vokalensemble
Bild och ljud: Victor Danell

Tema: Den heliga Anden

Bibeltexter
Jesaja kapitel 12
Apgostlagärningarna kapitel 2 vers 1 till 11
Johannesevangeliet kapitel 7 vers 37 till 39
Psaltaren psalm 104 vers 27 till 31
Efesierbrevet kapitel 2 vers 17 till 22

 

Söndagen före pingst
Söndagsandakt  den 24 maj 2020 en predikan av Lillemor Appelvang

Tema: Hjälparen kommer

Texter:
Gamla testamentet Första Kungaboken kapitel 19 vers 9 till 16
Epistel Apostlagärningarna kapitel 1, vers 12 till 14
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 16, vers 12 till 16
Psaltaren psalm 33, vers 18 till 22

ladda en pdf-fil 

 

Sjätte söndagen i påsktiden - bönsöndagen
Söndagsandakt  den 17 maj 2020

Per Rikardson predikan och orgel
Gunilla Skogwik ledning och tvärflöjt
Victor Danell bild och ljud

 

Femte söndagen i påsktiden
Söndagen den 10 maj 2020 en predikan av Anne-Lill R. Eriksson

Tema: Att växa i tro

Texter: 
Psaltarpsalm 98 vers 1 till 8 
Jesaja kapitel 57 vers 15 till 16  
Galaterbrevet kapitel 5 vers 13 till 18 
Johannes evangelium kapitel 17 vers 9 till 17 

 

Fjärde söndagen i påsktiden
Söndagen den 3 maj 2020 en predikan av Anne-Lill R. Eriksson

Vägen till livet

Texter: 
Psaltaren: 147:1 till 7
GT; Andra  Mosebok 13:20 till 22, 
Epistel ; Första Thessalonikerbrevet 5:9 till 11, 
Evangelium; Johannes 13:31 till 35

 

Tredje söndagen i påsktiden
Söndagen den 26 april 2020. En predikan i tre akter av Margaretha Rudén, Amy Karlsson och Karin Nilsson

Den gode herden

Dagens bibeltexter
GT text: Jeremia 23:3-8
Evangelium: Johannesevangeliet 10:22-30
Epistel: Första Petrusbrevet 5:1-4
Psaltarpsalm: Psaltaren 23:1-6

För nedladdning och eventuell utskrift KLIKCA HÄR. (pdf-format)

 

Andra söndagen i påsktiden
Söndagen den 19 april 2020. En predikan av Anne-Lill R.E.

Påskens vittnen

Texter: 
Gamla testamentet Sakarja kapitel 8 verserna 6 till 8
Epistel Första Petrusbrevet kapirtel 1 verserna 3 till 9
Evangelium Johannes kapitel 20 verserna 24 till 31
Psaptaren psalm 145 verserna 1 till 7

 

Långfredagen och Påskdagen
Fredagen den 10 april och söndagen den 12 april 2020 Anne-Lill Rosenberg Eriksson

Långfredagen - Korset
texter:
Psaltaren psalm 22
Gamla testamentet Jesaja kapitel 53 verserna 1 till 12
Epistel Första Petrusbrevet kapitel 3 verserna 18 till 19
Evangelium Matteus kapitel 27 verserna 32 till 56

Påskdagen - Kristus är uppstånden
texter:
Psaltaren psalm 118 verserna 15 till 24
Gamla testamentet Jesaja kapitel 25 verserna 6 till 9
Epistel Första Korinthierbrevet kapitel 15 verserna 3 till 57 
Evangelium Matteus kapitel 28 verserna 1 till 20

 

Palmsöndagen - vägen till korset reflektioner kring evangelietexten
Söndagen den 5 april 2020 Karin Nilsson och Hans Karlsson

Texter
Jesaja kapitel 56 verserna 6 till 8
Efesierbrevet kapitel 2 verserna 12 till 16
Matteusevangeliet kapitel 21 verserna 1 till 11
Psaltaren psalm 118 verserna 19 till 29

 

Femte söndagen i fastan "Försonaren".
Söndagen den 29 mars Anne-Lill Rosenberg Eriksson

Texter:
Psaltaren psalm 103 vers 8 till 14.
Gamla testamentet Fjärde Mosebok kapitel 21 vers 4 till 9.
Episteltexten Första Johannes brev kapitel 1 vers 8 till kapitel 2 vers 2.
Evangelietexten Johannes evangelium kapitel 3 vers 11 till 21. 

 

Tankar till predikan i Centrumkyrkan, Norrköping på Marie Bebådelsedag
Söndagen den 22 mars 2020 Per Rikardson

Tema:           Guds mäktiga verk
Rubrik:          Ett Herrens underverk

Texter:          Årgång 3.
Första Samuelsboken kapitel 2 verserna 1 till 10,
Kolosserbrevet kapitel 1 verserna 15 till 20,
Lukasevangeliet kapitel 1 verserna 26 till 38,
Psaltaren psalm 147 verserna 7 till 15. 
Sidorna 1371 till 1374 i Psalmboken

Mål:              Att fundera över hur Gud gjorde för att lösa problemet med att skapa ett nytt gudsfolk